TRENERSKI SEMINAR (21.4.2018) – NOVE OBAVIJESTI

Nove obavijesti vezane uz trenerski seminar 21.4.2018.:

Nažalost, dio najavljenih predavača je otkazao svoje sudjelovanje, a promjenjeni predavači i teme navedeni su u nastavku.

 

 

Cijena licence za 2018. godinu iznosi 100,00 kuna, a sudjelovanje u seminaru se ne naplaćuje.

S obzirom da je sudjelovajnje u seminaru HTS-a uvjet za dobivanje trenerske licence, u kratkom vremenu će biti organiziran još jedan seminar za trenere o čijoj lokaciji i datumu ćete biti obavješteni naknadno. 

Satnica Prezime i ime predavača Tema Potvrdili
16:00 – 16:45 Mario Kasović Razvojni projekti HTS-a u 2018. DA
16:50 – 17:35 Vladimir Žic Planiranje i programiranje u natjecateljskom triatlonu DA
17:40 – 18:25 Nataša Preis-Bedenik Sustav natjecanja i pravilnici HTS-a i ITU-a: izmjene za 2018. DA
18:30  Diskusija

Nakon odlušanog seminara, prsiutni treneri ispuniti će jedan od uvjeta za dobivanje licence.

Naknadno, svaki trener će na uvid trebati dostaviti i potrebnu dokumentaciju o stupnju izobraze kako HTS izdao adekvatnu licencu, a osobama koje su se školovale u inozemstvu izdaje se licenca na osnovu nostrificiranih diploma (dokaza o stručnoj spremi) nadležnog Ministarstva RH i uz ispunjavanje ostalih uvjeta propisanih Pravilnikom za obavljanje stručnih poslova u triatlonu.

Cijena licence za 2018. godinu iznosi 100,00 kuna, a sudjelovanje u seminaru se ne naplaćuje.