IZVJEŠTAJI S PRIPREMA I RAZVOJNOG KAMPA, TESTIRANJA SPORTAŠA I KRITERIJI

Novi dokumenti vezanI uz stručni rad dostupni su na web stranicama HTS-a:

  1. Izvještaj s priprema seniora i juniora u Zadru:  http://triatlon.hr/reprezentacija/pripreme-reprezentacije-2/
  2. Izvještaj s razvojnog kampa u Puli:  http://triatlon.hr/reprezentacija/razvojni-programi-saveza/
  3. Izvještaj i tablica rezultata testiranja sportaša:  http://triatlon.hr/reprezentacija/razvojni-programi-saveza/
  4. Kriteriji za odlazak na Balkansko prvenstvo:  http://triatlon.hr/reprezentacija/kriteriji-za-ulazak/