NAJAVA: SUDAČKI SEMINAR ZADAR

Ovim putem pozivamo zainteresrane iz Zadra i okolice na sudački seminar koji će se održati u Zadru u subotu 8.6.2019. u prostorima Radio kluba Donat (Franje Tuđmana 24) s početkom u 10:00 sati.

Prijave za seminar će biti na licu mjesta, a u seminaru mogu sudjelovati svi zainteresirani članovi triatlonskih klubova.
Za licencu triatlonskog suca potrebno je ispuniti 3 uvjeta: odslušati seminar, položiti ispit i odraditi praktični dio – na utrci.

UKRATKO O SEMINARU ZA C i D SUCE:
● Seminar služi savladavanju općih znanja o sudačkoj praksi na triatlonskim natjecanjima: osnovni elementi organizacije, ulogama i zadacima tehničkog delegata, glavnog suca, sudaca po segmentima, pomoćnih sudaca i td.
● Na seminaru će se korak po korak prolaziti faze svakog triatlonskog natjecanja s pojašnjenjima osnovnih pravila vezanih uz discipline; odgovornosti i obaveze svakog suca, osnove etičkog kodeksa i pravila ponašanja
● Nakon odslušanog seminara svi pristupnici će polagati online pismeni ispit
● Svi sudionici će imati osnovnu sudačku praksu na jednom od idućih natjecanja u regiji
● Za seminar je potrebno pročitati Pravilnik o ustroju natjecanja za 2019. godinu

POTREBNI MATERIJALI:
● osobni primjerak Pravilnika o ustroju natjecanja za 2019. i dodataka POUN-u
● kemijska olovka