LICENCIRAJE SUDACA I TRENERA U 2020.

LICENCIRANJE SUDACA

Uzimajući u obzir nemogućnost situacije održavanja uobičajenih seminara i edukacija za suce i trenere, Upravni odbor HTS-a donio je odluke o pojednostavljenom načinu izdavanja licenci za 2020.

Što se tiče sudaca, UO je produžio važenje položenih ispita iz 2019. godine i sucima koji su ranije bili licencirani omogućio produžavanje licenci onim sucima koji su istu imali u 2019. godini.

Klub u ime suca ili suci osobno trebaju do zaključno 16.08.2020. ispuniti obrazac za licenciranje:  https://forms.gle/teqoW9o6BgxNDQWRA

LICENCIRANJE TRENERA

Trener ili ovlaštena osoba kluba treba do zaključno 16.08.2020. ispuniti obrazac za licenciranje trenera putem linka: https://forms.gle/vKyEZeVUa1EJ5g1C7

HTS će temeljem odluke, sukladno evidenciji i predanim zahtjevima klubova, izdati trenerske licence i podatke o stručnim osobama koji su angažirani u klubovima (a, svaki klub je dužan, sukladno Zakonu o sportu, imati angažiranu stručnu osobu za provođenje sportske djelatnosti), dostaviti u NISUS

Detaljno pojašnjenje obrasca za licenciranje trenera:
SDUŠ je, sukladno Zakonu o sportu, izradio Nacionalni informacijsku sustav u sportu (NISUS) u koji se unose podaci o broju sportaša, klubova, trenera, sportskoj infrastrukturi i ostali podaci za sve sportove u Hrvatskoj. Od podataka prikupljaju se: ime, prezime, OIB osobe, OIB kluba i podatak o stručnoj kvalifikaciji kako slijedi:

I.  Visoka stručna sprema – osoba koja je završila integrirani diplomski sveučilišni studij kineziologije ili doktorski studij kineziologije, ili joj je izdano rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije od Agencije za znanost i visoko obrazovanje temeljem kojeg može obavljati poslove nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture;
II.   Viša stručna sprema – osoba koja je završila integrirani preddiplomski studij kineziologije, stručni studij za izobrazbu trenera ili specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera;
U Republici Hrvatskoj visoko obrazovne programe za obrazovanje stručnog kadra u športu provode Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.
III.   Program osposobljavanja ili usavršavanja odraslih – osoba koja završila program osposobljavanja kadra u sportu u smislu potrebne stručne spreme za obavljanje stručnih poslova u sportu, na način kako propisuje Zakon o sportu, a programe provode ustanove za obrazovanje odraslih na temelju programa odobrenog od ministarstva zaduženog za područje obrazovanja, sukladno trenutnim propisima kojima se regulira obrazovanje odraslih;
Neke od tih ustanova su: Hrvatska olimpijska akademija, Sportsko učilište, Hrvatski institut za kineziologiju, Hrvatski institut za kineziologiju i sport, Fitnes učilište itd.
IV.    Priznata inozemna stručna kvalifikacija – osoba koja ima inozemnu stručnu kvalifikaciju iz područja športa, a kojoj je izdano rješenje Središnjeg državnog ureda za šport o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije iz područja športa;