OBAVIJEST O NOVOM IZBORNIKU/TRENERU ZA RAZVOJ SPORTA

Slijedom prijedloga HTS-a za uvrštenje trenera Bojana Dujkovića u razvojni program za trenere , Vijeće HOO-a na svojoj 7. sjednici održanoj elektroničkim putem izjašnjavanjem članova Vijeća u razdoblju od 29. siječnja do 2. veljače 2021. donijelo je odluku o trenerima čiji rad se odobrava sufinancirati sredstvima HOO-a u 2021. godini, temeljem navedenih Pravila, te je time Bojan Dujković uvršten na HOO-ovu listu trenera za razvoj sporta pa je tako i službeno postao Izbornik Hrvatske triatlon reprezentacije.

Bojanu čestitamo te mu  želimo puno uspjeha na novoj poziciji!