POZIV NA LICENCIRANJE SPORTAŠA I KLUBOVA U 2021.

Sa današnjim danom HTS je putem e-maila poslao svim klubovima – članovima Saveza, poziv na licenciranje sportaša i produženje klupske članarine za 2021. godinu.

Licenciranje natjecatelja se vrši na podstranici HTS-a http://dashboard.triatlon.hr/login na stranici Vašeg kluba.

U prilogu su Upute za licenciranje i izjava o povjerljivosti i istinitosti podataka.

Upute za licenciranje trenera i sudaca biti će objavljene naknadno.