DOKUMENTI I PROTOKOLI

 OPĆI DOKUMENTI

UPUTE ZA LICENCIRANJE KLUBOVA I NATJECATELJA KLUBOVA U 2017.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE NATJECATELJSKIH LICENCI 2017.

STATUT HRVATSKOG TRIATLON SAVEZA (17.12.2016.)

Poslovnik o radu Skupštine (prosinac 2016)

Pravilnik o vrednovanju klubova HTS-a (2017. za 2018.)

PRAVILNIK ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U TRIATLONU (od 2015.)

HTS PRAVILNIK O REPREZENTACIJAMA (od 2014.)

 NATJECANJA

HTS Pravilnik o ustroju natjecanja 2017.

POUN 2017 – dodatak- kategorije, grane, discipline i pravo nastupa

POUN 2017 – dodatak- grane, discipline, dionice

SUSTAV BODOVANJA KUPA HRVATSKOG TRIATLON SAVEZA 2017. (1)

OSTALO  (DOKUMENTI I POVEZNICE INSTITUCIJA)

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR 

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR: (poveznica: Dokumenti)

novo(2016.): Pravilnik o kategorizaciji sportaša

novo (2016.): II_TRIATLON olimpijske discipline

novo (2016.): II_TRIATLON neolimpijske discipline

ZAKON O SPORTU

ZAKON O SPORTSKOJ INSPEKCIJI (poveznica)

ZAKON O UDRUGAMA (poveznica)

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA (poveznica)

ITU Pravila natjecanja – prijevod za 2015. (prva finalna verzija)

ITU PRAVILA NATJECANJA (2017.)

ITU PRAVILA (poveznica za ostala pravila, kriterije i propise)

Croatian Triathlon Federation