SUDAČKA ORGANIZACIJA

SUDAČKA ORGANIZACIJA

Čine ju svi suci Hrvatskog triatlon saveza kojima je HTS u proteklom razdoblju izdao licencu za suđenje. Voditelj  sudačke organizacije je Ante Žaja.

SUDAČKO-TEHNIČKA KOMISIJA

Savjetodavna komisija HTS-a koju je ustanovio i imenovao UO HTS-a za potrebe rješavanja tehničkih pitanja koja se tiču sustava natjecanja, predlaganja i uvođenja izmjena sustava natjecanja. Ujedno je zadužena i za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje rada sudaca te osmišljavanje i predlaganje novih rješenja koja bi doprinjela boljem, transparentnijem i samostalnijem funkcioniranju .

Sudačko-tehnički komisiju HTS-a čine: Ante Žaja, Zlatko Parać i Nataša Preis-Bedenik

Popis liceciranih sudaca u 2017. (uskoro)

Popis sudaca s položenim međunarodnim ispitom

ITU LEVEL 1 Technical Officials:

IME PREZIME NIVO OD DO
1 Ante Žaja 1 2014 2018
2 Martina Barišić 1 2016 2020
3 Božena Buršić 1 2014 2018
4 Vladimir Ilčić 1 2016 2020
5 Matej Knezičić 1 2016 2020
6 Valentina Kokotović 1 2016 2020
7 Vedran Krstanović 1 2016 2020
8 Mladen Luković 1 2014 2018
9 Milan Mandic 1 2014 2018
10 Matija Martinec 1 2016 2020
11 Josip Mladin Živković 1 2016 2020
12 Vesna Perišic-Dikon 1 2016 2020
13 Nataša Preis-Bedenik 1 2014 2018
14 Vanja Seršić 1 2014 2018
15 Matko Špoljar 1 2016 2020
16 Sunčica Vučemilović 1 2016 2020
17 Ana Vujnovic 1 2016 2020

 

 

SUDAČKO-TEHNIČKA ORGANIZACIJA 2015.

Sudački seminari će se održati:

1. u subotu, 4.4.2015. (zadnjeg dana Razvojnog kampa i priprema
Reprezentacije) u kompleksu Punta Skala u Petrčanima s početkom u 12:00 sati

2. u subotu, 18.4.2015, (dan prije prvog PH u kros duatlonu) u
hotelskoj kući Sniježna kraljica na Medvednici s početkom u 12:00 sati (moguća je promjena početka seminara na 13:00 sati o čemu ćete biti obaviješteni na vrijeme)

Prijave za seminar u Zagrebu otvorene su do srijede, 15. travnja 2015., a obrazac za prijavu seminara je u prilogu.

Na seminaru će biti predstavljene izmjene pravila natjecanja, novi POUN, zadaće sudača i tehničkih delegata primjerima iz prakse i novi prijevod ITU pravilnika. Također, nakon oba seminara predviđen je praktični dio: obilazak staze za PH.

Sudjelovanje na seminaru obavezno je za sve suce (glavne i pomoćne) i tehničke delegate koji će ove godine raditi kao službeni suci na utrkama.

Cijena kotizacije za seminar iznosi 50,00 kuna.

Nakon odrađenog seminara uslijedit će postupak licenciranja sudaca i teničkih delegata, a cijene za licence su:

1. sudac: 100,00 kuna
2. tehnički delegat: 150,00 kuna

Zbrojena cijena kotizacije za seminar i licence za tekuću godinu
jednaka je naknadi koju suci i TD dobivaju od organizatora za jedno
odrađeno natjecanje.

Sukladno odluci UO-a, dnevne naknade za natjecanja su:

A) za suce s licencom HTS-a:
1. za super sprint i sprint: 150,00 kn
2. za olimpijske i klasične distance: 200,00 kn
3. za srednje duge u duge distance: 250,00 kn

B) za glavne suce i tehničke delegate s licencom HTS-a:
1. za super sprint i sprint: 200,00 kn
2. za olimpijske i klasične distance: 250,00 kn
3. za srednje duge u duge distance: 300,00 kn

PRIJAVA ZA SUDAČKI SEMINAR 2015.

PRIJAVA ZA SUDAČKI SEMINAR 2015.

 

 

 

 


 

SUDAČKA ORGANIZACIJA 2014.

ČLANOVI SUDAČKE ORGANIZACIJE 2014

RASPORED SUDACA PO UTRKAMA 2014.

RAB 7.6.2014

 

 

Croatian Triathlon Federation