SUDAČKo-tehnička ORGANIZACIJA

SUDAČKO-TEHNIČKA ORGANIZACIJA

Čine ju svi suci Hrvatskog triatlon saveza.

NESLUŽBENA INFO GRUPA – FACEBOOK

KONTAKT: Nataša Preis – Bedenik (shangrilanata@gmail.com)

SUDAČKO-TEHNIČKA KOMISIJA I POVJERENIK NATJECANJA

Tijelo koje rukovodi radom STO su sudačko-tehnička komisija (STK) HTS-a i povjerenik natjecanja, a odgovaraju na potrebe rješavanja tehničkih pitanja koja se tiču sustava natjecanja, predlaganja i uvođenja izmjena sustava natjecanja i realizacije natjecanja. Ujedno su zadužena i za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje rada sudaca te osmišljavanje i predlaganje novih rješenja koja bi doprinjela boljem, transparentnijem i samostalnijem funkcioniranju .

Sudačko-tehnički komisiju HTS-a čine:

  1. Nataša Preis-Bedenik (predsjednica STK)
  2. Vesna Dikon
  3. Ivan Pavić
  4. Renato Pilipović
  5. Josip Mladin Živković

Povjerenik natjecanja:
Josip Mladin Živković (2019.-)
Milan Mandić (2018.)

Popis sudaca s položenim međunarodnim ispitom:

ITU LEVEL Technical Officials:

IMEPREZIMEKLUBNIVOODDO
1NatašaPreis-BedenikHTSITU level 220192022
2BoženaBuršićHTSITU level 120142018
3MladenLukovićTK SplitITU level 120142018
4MilanMandićTK ZadarITU level 120142018
5VanjaSeršićTK RivalITU level 120142018
6AnteŽajaTK TrimaxITU level 120142018
7MartinaBarišićHTSITU level 120162020
8VladimirIlčićTK ZagrebITU level 120162020
9MatejKnezičićHTSITU level 120162020
10ValentinaKokotovićHTSITU level 120162020
11MatijaMartinecHTSITU level 120162020
12VesnaPerišić-DikonTK JarunITU level 120162020
13MatkoŠpoljarPetar ZrinskiITU level 120162020
14SunčicaVučemilovićHTSITU level 120162020
15AnaVujnovićHTSITU level 120162020
16Josip MladinŽivkovićTK JarunITU level 120162020
17GoranĐurićMaksimirITU level 120172021
18DenisGrgrorinićTK PulaITU level 120172021
19ZlatkoParaćTK X PodstranaITU level 120172021

SUDAČKO-TEHNIČKA ORGANIZACIJA 2015.

Sudački seminari će se održati:

1. u subotu, 4.4.2015. (zadnjeg dana Razvojnog kampa i priprema
Reprezentacije) u kompleksu Punta Skala u Petrčanima s početkom u 12:00 sati

2. u subotu, 18.4.2015, (dan prije prvog PH u kros duatlonu) u
hotelskoj kući Sniježna kraljica na Medvednici s početkom u 12:00 sati (moguća je promjena početka seminara na 13:00 sati o čemu ćete biti obaviješteni na vrijeme)

Prijave za seminar u Zagrebu otvorene su do srijede, 15. travnja 2015., a obrazac za prijavu seminara je u prilogu.

Na seminaru će biti predstavljene izmjene pravila natjecanja, novi POUN, zadaće sudača i tehničkih delegata primjerima iz prakse i novi prijevod ITU pravilnika. Također, nakon oba seminara predviđen je praktični dio: obilazak staze za PH.

Sudjelovanje na seminaru obavezno je za sve suce (glavne i pomoćne) i tehničke delegate koji će ove godine raditi kao službeni suci na utrkama.

Cijena kotizacije za seminar iznosi 50,00 kuna.

Nakon odrađenog seminara uslijedit će postupak licenciranja sudaca i teničkih delegata, a cijene za licence su:

1. sudac: 100,00 kuna
2. tehnički delegat: 150,00 kuna

Zbrojena cijena kotizacije za seminar i licence za tekuću godinu
jednaka je naknadi koju suci i TD dobivaju od organizatora za jedno
odrađeno natjecanje.

Sukladno odluci UO-a, dnevne naknade za natjecanja su:

A) za suce s licencom HTS-a:
1. za super sprint i sprint: 150,00 kn
2. za olimpijske i klasične distance: 200,00 kn
3. za srednje duge u duge distance: 250,00 kn

B) za glavne suce i tehničke delegate s licencom HTS-a:
1. za super sprint i sprint: 200,00 kn
2. za olimpijske i klasične distance: 250,00 kn
3. za srednje duge u duge distance: 300,00 kn

PRIJAVA ZA SUDAČKI SEMINAR 2015.

PRIJAVA ZA SUDAČKI SEMINAR 2015.


SUDAČKA ORGANIZACIJA 2014.

ČLANOVI SUDAČKE ORGANIZACIJE 2014

RASPORED SUDACA PO UTRKAMA 2014.

RAB 7.6.2014

Croatian Triathlon Federation