TRENERSKA ORGANIZACIJA

2019.

2016.

hts seminar 2016

prijava na: http://goo.gl/forms/kBvyeVqhgY


2015.

PRAVILNIK ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U TRIATLONU 2015.

POZIV ZA SEMINAR2

Ispunjenu prijavu za trenerski seminar  potrebno je poslati na e-mail Ureda HTS-a (hts.triatlon@gmail.com). Seminaru mogu prisustvovati svi zainteresirani, a uvijet je za dobivanje trenerske licence HTS-a (sukladno Pravilniku za obavljanje stručnih poslova u triatlonu 2015.).

PRIJAVA ZA TRENERSKI SEMINAR 2015.

Croatian Triathlon Federation