REPREZENTACIJA PO DOBNIM SKUPINAMA

MEĐUNARODNA NATJECANJA ZA DOBNE SKUPINE U 2019.:

IZBORNIK: Lovro Lisjak (kontakt preko Ureda HTS-a)

PRIJAVE:

Prijavu sportaša na natjecanja radi  Ured HTS.

Sportaši u suradnji s matičnim klubom trebaju:

 1. Proučiti dokument PRIJAVE NA NATJECANJA U NEOLIMPIJSKIM DISCIPLINAMA i PRIJAVE NA ITU-ETU UTRKE SPRINT I OLIMP. TRIATLONAu kojem su, između ostalog, navedeni rokovi prijava
 2. Ispuniti prijavni obrazac: OBRAZAC PRIJAVE NA ITU-ETU NATJECANJA U NEOLIMPIJSKIM DISCIPLINAMA ili OBRAZAC PRIJAVE NA ITU-ETU SPRINT I OLIMPIJSKE UTRKE
 3. Matični klub  dostavlja prijavu e-mailom na Ured HTS-a najkasnije 40 dana prije natjecanja ili ranije, ako to traži organizator natjecanja, a o čemu se obavještavaju matični klubovi sportaša
 4. Prijavu odobrava izbornik age group i multisport reprezentacije koji (ako za to postoji potreba) selektira sportaše prema
 5. Ured HTS-a prijavljuje sportaša
 6. Klub sportaša zaprima potvrdu o prijavi
 7. Sportaš i klub su dužni pratiti startne liste i provjeriti primitak sportaša/ice na samo natjecanje.
 8. Kvote za pojedina natjecanja po državama određuje ITU za svaku kalendarsku godinu:

ITU kriteriji i kvote za kontinentalna natjecanja

ODLAZAK NA NATJECANJA:

Sportaši na natjecanja  odlaze u pravilu o vlastitom trošku ili trošku kluba.  U pojedinim slučajevima je HTS dužan podmiriti troškove startnina direktno preko svog računa organizatoru te se primjenjuje sljedeća praksa:

 1. Nakon prijave, organizatori dostavljaju predračun HTS-u
 2. Ured HTS-a obavještava matični klub  o troškovima startnine, iznosu startnine preračunatom u HRK + troškovima devizne uplate (cca 80,00 kn).
 3. Sportaš ili klub sportaša je dužan uplatiti  navedeni iznosna račun HTS-a u roku od 7 dana od zaprimljenog poziva za uplatu, a za podmirenje trokova startnine
 4. Sportaši na natjecanjima predstavljaju Hrvatsku i dužni su nositi jednu od dvije varijante odobrenih nacionalnih dresova

MEĐUNARODNA NATJECANJA – KRITERIJI (2014.-danas): KRITERIJ ZA NEOLIMPIJSKE DISCIPLINE

ITU procedura obaveznog medicinskog pregleda za 2019.

Prema  pravilniku ITU-a, svaki sportaš Elite, Elite Paratriathlon, U23 i juniorske kategorije mora proći testiranje sukladno medicinskim propisima opisanima na poveznici. Za sportaše dobnih skupina se procedura preporuča.

Croatian Triathlon Federation