kamp sportaša 2021

Danas je na klubove upućen inicijalni poziv za kamp sportaša koji će se održati u Puli za vrijeme Uskrsnih praznika kad je većina sportaša oslobođena školskih i fakultativnih obaveza. 03.04.2021. u sklopu kampa predviđeno je i inicijalno testiranje svih sportaša HTS-a.

Sportaši su birani temeljem rezultata na Finalu HTL-a koje je ujedno bilo i Prvenstvo Hrvatske u Supersprintu i Sprintu, kao i na temelju rezultata testiranja sportaša u 2020 godini pod okriljem HTS. Također, Stručna komisija na čelu s izbornikom ima pravo pozivanja do 2 sportaša po subjektivnoj procjeni potencijala. Popis sportaša nalazi se u prilogu.