KATEGORIZACIJA SPORTAŠA – NOVI KRITERIJI ZA TRIATLON

Nakon prijedloga HTS-a HOO-u, Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora usvojilo je izmijene i dopune kriterija za kategorizaciju sportaša za triatlon za olimpiske dicipline i uvjete.
Prema novim kriterijima, više se neće vrednovati isključivo rezultat na olimpijskom triatlonu pojedinačno, već i rezultati ostvareni u novoj olimpijskoj disciplini – timskom štafetnom triatlonu, uz ostvarene uvjete Pravilnika o kategorizacijama vezane uz broj ekipa na NP.
Sve dokumente važeće od 1.3.2018.  možete pronaći na web stranicama HOO-a: