NACIONALNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VODITELJA/ICE TRIATLONA

Hrvatski triatlonski savez u suradnji sa Hrvatskim institutom za kineziologiju u Zagrebu pokreće nacionalni program osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice triatlona temeljem članka 10. Zakona o sportu.

Program je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Polaznici će završetkom programa biti u mogućnosti provoditi proces podučavanja treninga i natjecanja, odnosno provoditi proces podučavanja i treninga triatlona.

Završetkom programa osposobljavanja polaznici stječu uvjerenje o
osposobljenosti za voditelja/icu triatlona. Uvjerenje o osposobljavanju moguće je upisati u e-radnu knjižicu na temelju kojeg je moguće zatražiti licencu za obavljanje stručnih poslova u triatlonu.

Uvjeti za upis
 minimalno završenu srednju školu,
 navršenih 18 godina života,
 minimalno 3. godine djelovanja/bavljenja triatlonom
 specifične vještine i znanja iz triatlona sporta koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

Trajanje programa
Program osposobljavanja od ukupno 305 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 122 sati, vježbe se izvode u trajanju od 68 sati, a praktična nastava u trajanju od 115 sati. Program traje približno 6 mjeseci.

Predprijave za program osposobljavanja
Od 01. do 15.10.2019. na temelju kojih će izraditi plan nastave i formirati cijena programa.
Predprijave se vrše putem službenog obrasca prijave Hrvatskog triatlon saveza sa osnovnim informacijama o kandidatu (prezime i ime, godina i mjesto rođenja, adresa stanovanja, stručna sprema i matični klub, e-mail i konktakt mobitel).


Prijave za program osposobljavanja
Planiraju se od 16. do 31.10.2019.
Početak programa predviđen je u studenom 2019. godine o čemu ćete nakon formiranja grupa biti pravovremeno obavješteni.