NAJAVA REDOVNE SKUPŠTINE HTS-A

Iduće će se subote 22.12.2018 s početkom u 11:00 sati  na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  održati redovna Skupština Hrvatskog triatlon saveza na kojoj će predstavnici klubova raspravljati o finacijskom i programskom planu rada u 2019., te usvojiti izmjene i dopune Pravilnika o ustroju natjecanja za 2019.

Poziv i dnevni red i materijale možete pronaći na povezniciama. Svi materijali su u poslani na adrese klubova.

POZIV Skupština Hrvatskog triatlon saveza 22.12.2018.

PRIJEDLOG Pravilnika o ustroju natjecanja 2019 fin.ver.

PRIJEDLOG POUN DODATAK 1 – SUSTAV KATEGORIJA I NATJECANJA 2019

PRIJEDLOG POUN DODATAK 2 – SUSTAV BODOVANJA KUPA HTS-a 2019.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2019