PH AKVATLON -SARS-CoV-2 PROTOKOL I OBRASCI

Natjecanje PH u akvatlonu predviđeno za vikend 18. i 19.7. 2020. održat će se kako je i planirano. Za natjecanje su pribavljene sve dozvole i pozitivna preporuka za održavanje od strane Civilne zaštite zadužene za područje Biljskog jezera.

Molimo sportaše i klubove da prouče protokol organizacije i slijede upute vezane iz popise sudionika (koje priprema klub) i izjave sudionika (koje svaki sportaš i sudionik moraju ispuniti individualno).

Molimo sve sudionike za suradnju i raniju pripremu što većeg broja dokumenata kako se na prijavama ne bi stvarale gužve i unaprijed im se na tome zahvaljujemo.

Za sudionike su pripremljeni sljedeći dokumenti: