POMOĆ PETRINJI

S obzirom na veliki broj upita članova HTS-a i dragih prijatelja sporta, a vezano uz komunikaciju sa Tomislavom Miholjevićem predsjednikom TK Petrinja dobili smo informaciju da će u ponedjeljak klub pokrenuti jedinstveni račun za uplatu donacija i financijskih sredstva za obnovu i pomoć stradalim u Petrinji i na Baniji. Do tada Tomislav moli da se strpimo, a HTS će čim dobije potrebne informacije pokrenuti akciju prikupljanja pomoći
na nacionalnom nivou o kojoj ćemo vas obavijestiti putem elektronskih medija. Svi koji žele odmah pomoći neka se obrate stožeru Crvenog križa koji će vam dati potrebne detaljne informacije na koji način možete pomoći i nužnim potreba.