Poziv na edukaciju trenera

Upravni odbor donio je odluku oko provedbe projekta stalnog usavršavanja stručnog kadra – trenera. U sklopu projekta 14.11.2020. održat će se online edukacija/predavanje na temu ” Psihološki odgovor na COVID-19 pandemiju u triatlonu”. Predavanje će biti priznato kao stručni seminar za osnovu licenciranja trenera za 2021. godinu.

Sudionicima seminara biti će poslan link za priključenje seminaru na njihov e-mail.

PRIJAVE