Primjena Odluke o povlaštenoj cijeni testiranja za sportaše

Nastavno na Odluku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o povlaštenoj cijeni testiranja na SARS-CoV-2 RT-PCR-3 ciljne sekvence za sportaše, obavještavamo vas kako se procedura oko primjene navedene Odluke i ostvarivanja spomenutog prava nalazi na sljedećoj poveznici