SMJERNICE ZA STRATEGIJU I RAZVOJ 2020. – 2024.

Ove će se subote u 11:00 sati na Kineziloškom fakultetu u Zagrebu održati prezentacija radne verzije dokumenta Smjernice za strategiju i razvoj triatlona u Hrvatskoj 2020. – 2024. i javna rasprava o dokumentu.

Istoga dana će se skupštinari – predstavnici klubova HTS-a okupiti na sjednici Skupštine HTS-a čiji je početak predviđen u 14:00 sati, a čija će glavna tema biti upravo taj dokument.