Sportaši(ca)ma upola jeftinije testiranje na COVID-19

S ciljem što veće pomoći sektoru sporta u doba pandemije koronavirusa, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) je, na inicijativu Ministarstva turizma i sporta, odlučilo za 50 posto sniziti cijenu testiranja na COVID-19 (RT-PCR) u odnosu na cijenu određenu Cjenikom Zavoda za testiranje na SARS-CoV-2 RT-PCR-3 ciljne sekvence. Pogodnost povoljnijeg testiranja iz ove odluke mogu koristiti pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, paraolimpijci, olimpijci i drugi sportaši.

Također, kako bi se još više olakšalo sektoru sporta u financiranju navedenih testova, Ministarstvo turizma i sporta dalo je uputu Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) za otvaranje posebne stavke u dijelu Programa javnih potreba sporta, a s koje će se sufinancirati testiranje te će odobriti prenamjenu neiskorištenih sredstava za tu svrhu.

Sukladno uputi, o načinu korištenja ove pogodnosti, u priopćenju Ministarstva turizma i sporta stoji i to da će Zdravstvena komisija HOO-a izraditi poseban protokol o kojem ćete biti pravovremeno obaviješteni.