UPISI – RANG LISTA

Sukladno uputama uputama za nacionalne sportske saveze, u prilozima se nalazi obrazac kriterija sportske uspješnosti i rang lista kandidata (triatlon – tablica kandidata).

Ukoliko imate prigovore na rang listu, molimo vas da ih pošaljete na Ured HTS-a do 15. lipnja 2015.

Konačne rang liste bit će objavljene 16. lipnja i poslane MZOS-u.

Obrazac kriterija sportske uspješnosti – triatlon

triatlon – tablica kandidata