UPISI U ŠKOLE 2019. – INICIJALNO RANGIRANJE KANDIDATA

Prema uputama zaprimljenima od SDUŠ-a, Ured HTS-a rangirao je zaprimljene prijave prema kriterijima sportske uspješnosti navedenima u niže objavljenom dokumentu.

Prigovor kandidata na ev. pogreške možete dostaviti pismenim/elektronskim putem na adresu Ureda HTS-a: hts.triatlon@gmail.com do najkasnije 19.6.2019.

Ispravljena i konačna rang-lista bit će objavljena na stranicama Saveza 20.6.2019. te službenim putem dostavljena SDUŠ-u.