USVOJEN POUN 2020.

Službena bilješka GT: temeljem glasova predstavnika klubova konstatiram da su se do zaključno 31.12.2019. od mogućih 168 glasova izjasnili predstavnici klubova sa 113 glasova, što je više od natpolovične većine potrebne za kvorum.
Dodatno su dokument podržali TK Mazator i TK Sisak, klubovi-članovi HTS-a bez prava glasa u 2019. 
Skupštinari su elektronskim putem dana 31.12.2019. sa 112 glasova za, 0 glasova protiv i 1 suzdržanim donjeli odluku o usvajanju prijedloga Pravilnika o ustroju natjecanja za 2020. godinu, a koji je poslan na klubove- članove HTS-a dana 24.12.2019.