LICENCIRANJE SUDACA ZA 2021. GODINU

Sukladno odluci Upravnog odbora i po uzoru na ITU licence sucima se licence iz 2019. koje su bile produžene na 2020. dalje produžavaju na 2021. godinu. Odluka o plaćanju licenci za suce će se donijeti naknadno.